Jelfeldolgozás tételek:

1. a: Lineáris rendszerek, Lineáris rendszerek vizsgálata. Átviteli függvény.
Fourier sorok. Néhány egyszerü jel Fourier sora. b: Wiener szürés és
tulajdonságai.

2. a: Fourier transzformáció. A Fourier transzformáció tulajdonságai. A
Fourier-transzformáció két (vagy több) dimenzióban. b: Ismert jelalak
amplitudójának mérése, illesztett szürö.

3. a: Frekvenciaspektrum, energia- ill. teljesítmény spektrum. Négyszögjel
frekvenciaspektruma. Dirac-delta frekvenciaspektruma. b: Mátrixanalizátor, az
együttes sürüségfüggvény fogalma. Átviteli függvény vizsgálata korrelációs
fügvényekkel.

4. a: Súlyfüggvény és konvolúció fogalma. Rendszer súlyfüggvénye. Egyszerü RC
tagok súlyfüggvénye. Az univerzális vizsgálójel. b: Triggerhez kötött jelek
mérése zaj jelenlétében.

5. a: A konvolúciós integrál, konvolúció Fourier-térben. Konvolúció két
dimenzióban. Képek reprezentálása. Konvolúció képeken. b: A wavelet
transzformáció, 

6. a: Lineáris és periodikus konvolúció. Átlagolás-simítás, élkeresés,
Élesítés. b: Digitális szürök alapfogalmai (AD, DA, késleltetés). FIR (véges
impulzusválaszú) szürök. Rekurzív szürök. Alul- és felüláteresztö digitális
szürök.

7. a: Dekonvolúció. Torzítás - visszatorzítás. b: Mintavételi törvény az idö
tartományban és a a frekvenciatérben. Képdigitalizálás: CCD, TV videojel
tulajdonságai. DA átalakító korrekciója a frekvenciatérben.

8. a: Fázis- és idökésleltetési tulajdonságok. RC aluláteresztö szürö
fázismenete. Ideális aluláteresztö, az ideális impulzus átvitele ideális
aluláteresztö szürön. b: Szürö típusok (Bessel, Butterworth, Csebisev),
ugrásfüggvény-átvitel, túllövés. Képek nagyítása, interpoláció, Bessel szürö
gyakorlati alkalmazása.

9. a: Lépcsöfüggvény átvitele ideális aluláteresztö szürön. Integrálási
azonosságok. A Nyquist tétel. b: FFT - a Gyors Fourier Transzformáció. A CT
algoritmus, lepkemüvelet, bit-reverzálás. Konvolúció FFT-vel, cirkuláris
konvolúció. Ablakfüggvények alkalmazása.

10. a: Csatornakapacitás, információtartalom, maximális információfluxus. b:
Diszkrét Fourier transzformáció egyenletes mintavételezésnél. Képfeldolgozás
DFT-vel: korreláció, homomorf szürés.

11. a: Korrelációs fügvények. Keresztkorrelációs függvény. Autokorrelációs
függvény. Az autokorrelációs függvény tulajdonságai. b: Zajok jellemzöi, zaj
és zavar. Fehérzaj tulajdonságai, zajcsökkentés integrálással.

12. a: Folytonos és mintavett jelek eloszlásfüggvényei. Véletlenszerü jelek
autokorrelációs függvényei. Energiaspektrum és autokorrelációs függvény
kapcsolata. Wiener-Hincsin tétel. b: AD átalakítók. Sávlimitálás fontossága
az AD átalakításnál. Kvantálási zaj.