FizWeb

Elektromágnesség (emelt szint) gyakorlat - Vigh Máté (2017)

Elektromágnesség gyakorlat (emelt szint, BSc 1. év): http://vighmate.web.elte.hu/elektromossagtan.html

 1. Elektrosztatika I.: ponttöltések, dipólusok
 2. Magnetosztatika I.: mágneses dipólusok
 3. Elektrosztatika II.: folytonos töltéseloszlások (szigetelők)
 4. Elektrosztatika III.: vezetők, tükörtöltések
 5. Elektrosztatika IV.: kondenzátorok, dielektrikumok
 6. Elektrosztatika V.: a tükörtöltés-módszer dielektrikumokban
 7. Elektromos vezetés I.: a differenciális Ohm-törvény
 8. Elektromos vezetés II.: kétdimenziós rendszerek (konform leképezések)
 9. Magnetosztatika II.: áramvezetők mágneses tere
 10. Ponttöltések mozgása mágneses mezőben
 11. Mágneses indukció I.: a Lorentz-erő, mozgási indukció
 12. Mágneses indukció II.: nyugalmi indukció, kölcsönös indukció