FizWeb

Porkoláb Zoltán - C programozás 2017.12.04. előadás jegyzet

10. előadás: Egy unix utility (pl. grep) implementálása, flagekkel.

kérdés: scanf-ben hogyan lehet beírni a macro méretet:
sprintf: összeállítja a stringet, ezután aszerint olvasunk be

ZH-ban: UNIX utility implementációja

most: $ grep

usage: grep PATTERN [file1 file2]
//kiírja a sort, ahol megtalálta a patternt
(egrep: lehet regexet is -> most nem kérik)

$grep blabla file1 file2 //2-esért ennyi: több fájlban keres
$grep -i blabla file1 file2 //case insensitive összehasonlítás
$grep -i -v blabla file1 file2 //reverz: azokat a sorokat írja ki, ahol nem volt a pattern

-iv/-vi/-i -v/-v -i : //ötösért: tetszőleges sorrend

MOST: lépésről lépésre GREP

1. jó-e a main-beli ciklusom
argv[] első paramétere: fájl, második: pattern --> kötelező!
többi: flagek


#include 
#include 

void usage();

int main(int argc, char *argv[]) {
 if (1==argc) usage(); //kiírja h hogy kell használni
 return 0;
}

////

#include 
#include 

void usage();
void gr(FILE*, FILE*, char*); //hátha később máshonnan is be szeretnék olvasni

int main(int argc, char *argv[]) {
 if (1==argc) usage(); //kiírja h hogy kell használni
 else if(2==argc) gr(stdin, stdout, argv[1]);
 return 0;
}

//////////

#include 
#include 

void usage(char*);
void gr(FILE*, FILE*, char*); //hátha később nem csak az stdoutra szeretnék írni

int main(int argc, char *argv[]) {
 if (1==argc) usage(argv[0]); //kiírja h hogy kell használni
 else if(2==argc) gr(stdin, stdout, argv[1]);
 else{
  int i;
  for (i = 0; i < argc; ++i) {
   FILE *fp = fopen(argv[i], "r");
   if(fp){
    gr(fp, stdout, argv[1]);
    fclose(fp);
   }
   else perror("can't open file"); //sima fprintf-fel is lehetne
  }
 }
 return 0;
}

//ha flagek kellenek: változtatni kell az else részt: kell egy utility, ami ellenőrzi h megvannak-e a paraméterek, melyik mi

kellenek a függvények:

void usage(char *n){ //n a fájl neve --> usage(argv[0])
 fprintf(stderr, "usage: %s minta [files...]\n", n); //bármilyen hibaüzenet
 exit(1);
}

void gr(FILE *in, FILE *out, char *pattern){ //Tfh. 1024-nél nem lesz nagyobb sor: BUFSIZE macro
 char buffer[BUFSIZE];
 while (fgets(buffer, BUFSIZE, in)) {
  if(NULL != strstr(buffer, pattern)){ //kell a string.h; a pointer a találat elejére mutat, különben NULL
   fputs(buffer, out);
  }
 }
}


///////

megvan a kettes, elmentem külön:


#include 
#include 
#include 
#define BUFSIZE 1024

void usage(char*);
void gr(FILE*, FILE*, char*); //hátha később nem csak az stdoutra szeretnék írni

int main(int argc, char *argv[]) {
 if (1==argc) usage(argv[0]); //kiírja h hogy kell használni
 else if(2==argc) gr(stdin, stdout, argv[1]);
 else{
  int i;
  for (i = 0; i < argc; ++i) { // 0 ???
   FILE *fp = fopen(argv[i], "r");
   if(fp){
    gr(fp, stdout, argv[1]);
    fclose(fp);
   }
   else perror("can't open file"); //sima fprintf-fel is lehetne
  }
 }
 return 0;
}

void usage(char *n){ //n a fájl neve --> usage(argv[0])
 fprintf(stderr, "usage: %s minta [files...]\n", n); //bármilyen hibaüzenet
 exit(1);
}

void gr(FILE *in, FILE *out, char *pattern){ //Tfh. 1024-nél nem lesz nagyobb sor: BUFSIZE macro
 char buffer[BUFSIZE];
 while (fgets(buffer, BUFSIZE, in)) {
  if(NULL != strstr(buffer, pattern)){ //kell a string.h; a pointer a találat elejére mutat, különben NULL
   fputs(buffer, out);
  }
 }
}

//////////////////

jobb jegyért: a flagek beolvasása nehezebb feladat -> írjuk meg külön függvényként
akarunk csinálni egy térképet, hogy milyen paramétereket adtak meg:
struct: van-e param, ha van mi az


#include 
#include 
#include 
#define BUFSIZE 1024

typedef struct PARAM{ //PARAM elhagyható, szokás
 int iflag;
 int vflag;
 char *p;  //pattern
} param_t; //erre sok helyen szükség lesz --> globális változóként

param_t params; //globális

int procargs(int argc,char *argv[]); //ez a fv dolgozza fel az adatokat
//int: adja vissza azt az i-t, ahonnan a fájlnevek jönnek
//lehetne: -- paraméter (flag), ahonnan a fájlneveke következnek

int main(int argc, char *argv[]) {
 int i = procargs(argc, argv);
 /* code... */
 return 0;
}

int procargs(int argc, char *argv[i]){ //konvenció: ha mínusszal kezdődik, akkor flag
 int i = 1;
 while (i=argc) usage(argv);
 //params.p = (char*)malloc(strlen(argv[i]+1)); --> ehelyett elég az argv[i], az már a patternre mutat
 params.p = argv[i];
 ++i;
 return i;
}
// ezzel ha többszöt adja meg ugyanazt a flaget, akkor az 1-et felülírja 1-gyel

//Mi van. ha elfogynak a mínusz flagek??
//BAJ: ha nem létezik utána file1... paraméter: ellemőrizni kell h létezik-e argv[i]
i mindig ellenőrizni

//////////

#include 
#include 
#include 
#define BUFSIZE 1024

typedef struct PARAM{ //PARAM elhagyható, szokás
 int iflag;
 int vflag;
 char *p;  //pattern
} param_t; //erre sok helyen szükség lesz --> globális változóként

param_t params; //globális

int procargs(int argc,char *argv[]);

int main(int argc, char *argv[]) {
 int i = procargs(argc, argv);
 if(i>=argc) gr(stdin, stdout);
 else{
  for ( ; i=argc) usage(argv);
 //params.p = (char*)malloc(strlen(argv[i]+1)); --> ehelyett elég az argv[i], az már a patternre mutat
 params.p = argv[i];
 ++i;
 return i;
}

//át kell írni a gr függvény is: lehet -i !!!

void gr(FILE *in, FILE *out){
 char buffer[BUFSIZE];
 while (fgets(buffer, BUFSIZE, in)) {
  if (params.iflag) {
   char upper[BUFSIZE];
   conv2upper(upper, buffer);
   /*...*/
  }
 }
}

//más ötlet, a paramfeldolgozásnál az egészet uppercase-zé alakíthatom

mégis kell új tárterület a *p-hez, mert az argv[i]-t nem írhatjuk át

int procargs(int argc, char *argv[i]){ //konvenció: ha mínusszal kezdődik, akkor flag
 int i = 1;
 while (i=argc) usage(argv);
 params.p = argv[i];
 ++i;
 if (params.iflag) {
  char *s = (char *)malloc(strlen(params.p)+1);
  conv2upper(s, params.p);
  params.p=s;
 }
 return i;
}

//befejezzük a gr fv-t

void gr(FILE *in, FILE *out){
 char buffer[BUFSIZE];
 while (fgets(buffer, BUFSIZE, in)) {
  int m = 0;
  if (params.iflag) {
   char upper[BUFSIZE];
   conv2upper(upper, buffer);
  }
  m = (strstr(params.iflag?upper: buffer, params.p) != NULL);   //???
  if(params.vflag){
   m=!m;                             //???
   if(m) fputs(buffer, out);  //nem a buffert írtam át, mert azt ki akarom írni
  }
 }
}

//kell még a conv2upper:

void conv2upper(char *t, char *s){
 char *p=s;
 while ("\0" != *p) {
  *t++ = toupper(*p++); //a toupper benne van a headerben
 }
}

//programozási nyelvek labor