FizWeb

Porkoláb Zoltán - C programozás 2017.11.20. előadás jegyzet

8. előadás:

//MÉG NÉHÁNY TÍPUSKONSTRUKCIÓ:
// typedef, struct, union, enum;

typedef long distance_t; // _t konvencio

double sin(double);
double (*fptr)(double) = sin;

double cos(double);
fprt = cos;

//EZEKET: egyszerűbb ha fptr helyére: trigfv típust hozok létre

typedef double (*trigfv_t)(double);
trigfv_t fptr_2;
trigfv_t f(trigfv_t); //ilyet is lehet: pl. inverz függvényekre

//////////////////
enum days {mon, tue, wen, thu, fri, sat, sun};
//ha leírom h mon, az 0-t, sun pedig 6-ot fog jelenteni stb.; ez a default számozás
//ezt használhatom IF-ben, SWITCH-ben
if(curr_day==mon){...}

//felülírhatom a számozást:
enum days {mon=1, tue, wed, thr=9, fri, sat=12, sun};

//--> beszédesebb nevek, string használata nélkül; később egyszerűen bővíthető

enum days curr_day; //a curr_day változó a mon, tue... értékeket veheti fel, valójában int

////////////////////

//struct: pl. hallgató adatai --> ne különböző tömbben legyenek
struct student
{
 int id;      //itt deklarációkat írtam, ez egy új típus (így nem foglal memóriát)
 char name[50];
 char neptun[6];
 //...
};

struct student hallgato1; //a többféle adat egy tárterületen van
//értéket adhatok neki
struct student h2;
hallgato1 = h2;

//ha nem szeretném mindig kiírni a struct-ot

typedef struct student student_t;
//VAGY: lehet egy lépéSWITCH-ben
typedef struct
{
 int id;
 char name[50];
 char neptun[6];
 //...
} student_t;


//Mit lehet ezzel csinálni?
  //Python: a class végülis olyan, mint egy C struct és a metódusok
student_t h3;
h3.id = ...;
h3.name[0] = ...;

//Ha C-ben szeretnék "metódust"
void init_student(student_t *p){  //egy ilyen student structra mutató pointer
 p->id = getNewId();        //p-> ugyanaz, mint (*p).id
 ...
}

//ezeket ugyanúgy berakhatom tömbbe...
//amit NEM lehet: egyenlőségvizsgálat

//C++-ban lehet!!
x.initStudent()
//ebben benne van a void fv., a p->id megfelel a magára mutató pointernek: DIS

/////////////////

//union: akkora, mint a legnagyobb member, egy időben csak az egyiket tudja tárolni
// <-> struct: az egyes tagok plusz a gapek EGYSZERREtárolódnak

union number
{
 int i;
 long l;
 double d;
};

//egy baj: az unió csak az utolsónak beírt érték típusát tudja
//ezért pl.

enum numkind{int kind, long kind, double kind};
//egy ilyen numkind változóba beírom h milyen volt a legutóbbit
//de így sok globális változót kéne tárolni

//megoldás }}} eddigiek együtt:

typedef struct num{
 enum type{i_t, l_t, d_t} type;
 union{
  int i;
  long l;
  double d;
 } number;
} number_t;

void addint(number_t *p, int value){
 p -> type = i_t;
 p -> number.i = value;
}

void gettype{ //... stb.
}

//pl. egyetemi polgárok struct, oktató ill. hallgató union --> megy az öröklődás is

//////////////

//Egy gyakorlatias példa --> érdemes megírni otthon!!!


//egyszerűsítés: ne kezdődjön számjeggyel a string, erre: strtol, strtod

//a számokat írjuk vissza először, sorrendben, a szavakat lexikografikusan

//bináris rendezőfa --> rekurzív in fix algoritmussal rendezve írhatjuk ki a számokat
//kell a változótól egy jobbra és balra mutató ptr

#include 
#include 
#include 
#include  //character type

typedef struct INODE
{
 int value;
 INODE *left;
 INODE *right;
}
inode_t;

 //stringnél: karakterre mutató ptr, és malloccal foglalok neki tárhelyet
typedef struct SNODE
{
 char *s;
 SNODE *left;
 SNODE *right;
}
snode_t;

void insertInt(inode_t **ip, int v); //később megírom


int main()
{
 char b[100];
 inode_t *ip = NULL;
 snode_t *sp = NULL;
 while(fgets(b, 100, stdin))
 {
  if(isnumber(b[0]))  //ehhez kell a ctype.h header
   insertInt(&ip, atoi(b)); //ascii to int
  else
   insertString(&sp, b);
 }
 printInt(ip);
 printString(sp);
 return 0;
}

void insertInt(inode_t **ip, int v)  //ez olyan, mint scanf, a *ip által mutatott értéket szeretném átírni
{
 if(*ip == NULL)
 {
  *ip = (inode_t*)malloc(sizeof(inode_t));
  *ip -> value = v;
  (*ip)->left = (*ip)->right = NULL;
 }
 else
 {
  if((*ip)->value > v)
   insertInt(&(*ip)->left, v);  //rekurzíííív
  else
   insertInt(&(*ip)->right, v);
 }
}

//stringnél: bemásolás strcpy, összehasonlítás strcmp > helyett --> értéke 0, negatív vagy pozitív;  value=malloc(strlen(sp+1)) (??)
//honlapon fent van az intes verzió
void printInt(inode_t, *p) //itt már nem kell átírni p-t!!
{
 if(p!=NULL)  //ez ugyanaz: if(p){};  ez a NULL void *p-vé konvertált nulla, egy makró
 {
  printInt(p->left);
  printf("%d ", p->value);
  printInt(p->right);
 }
}